maandag 11 maart 2013

Nierstenen door vitamine-C-pillen


Mannen die hoge doses vitamine C slikken, lopen 2 keer zoveel risico op nierstenen. De bewering dat vitamine C, hoewel niet echt zinvol, ook geen kwaad kan, is dus niet waar. Een Zweeds onderzoek sloeg hiermee al deze hoop de bodem in.

Supplementen niet overdrijven

De veronderstelling dat vitamine C supplementen, ook al zijn ze niet echt nuttig, ook geen kwaad kunnen, wordt door een Zweeds onderzoek ernstig in twijfel getrokken.

Mannen die hoge doses vitamine C slikten, ontwikkelden twee keer zo vaak nierklachten dan mannen die geen vitaminesupplementen namen.

Over een verband tussen vitamine-C-supplementen en nierstenen wordt  al langer gespeculeerd maar de onderzoeksresultaten waren tot dusver niet eenduidig.

Verband vitamine C en nierstenen aannemelijk

Biologisch gezien zou het verband plausibel zijn: vitamine C wordt via de urine uitgescheiden:

  • deels onveranderd;
  • deels in de vorm van het metaboliet oxalaat. 

En laat nu de meeste nierstenen juist bestaan uit calciumoxalaat.

Verhoogd risico aangetoond bij mannen

Nu krijgt de hypothese dus nieuwe steun van een groot onderzoek (JAMA Intern Med 2013; online  4 februari) waarbij 23.355 Zweedse mannen tussen de 45 en 79 jaar gedurende 11 jaar prospectief werden gevolgd:

  • In die periode ontwikkelden 31 van de 907 mannen (3,4%) die vitamine-C-supplementen  gebruikten, een eerste maal nierstenen;
  • Bij de 22.488 mannen die geen vitaminesupplementen gebruikten, waren dat er 405 met die diagnose (2%). 

Ook als rekening werd gehouden met de invloed van leeftijd, BMI en diverse voedingsgewoonten, manifesteerde zich bij gebruik van vitamine C, gewoonlijk in een dagelijkse dosis van 1000 mg, bijna een verdubbeling van de kans op nierstenen.

Geen verhoogd risico bij vrouwen aangetoond

De onderzoekers, verbonden aan het “Laura Thomas von Karolinska Instituut” in Stockholm, wijzen er echter op dat het verhoogd risico niet per definitie ook voor vrouwen geldt, aangezien zij over het algemeen minder nierstenen ontwikkelen dan mannen.

Ze benadrukken ook dat het waargenomen effect van vitamine C waarschijnlijk afhankelijk is van de dosering en de met de vitamine ingenomen voedingsstoffen: "Onze bevindingen kunnen niet onverkort worden doorgetrokken naar natuurlijke vitamine C in voedingsmiddelen."