woensdag 13 maart 2013

Gebruik Domperidon niet zonder risico

Domperidon, een middel tegen braken, is mogelijk dodelijk. Het Europese bureau voor geneesmiddelen start daarom een onderzoek naar het antibraakmiddel. Hoewel de pil in ons land zonder recept verkrijgbaar is, kan gebruik ervan leiden tot ernstige hartritmestoornissen en hartfalen.

Middel tegen braken in Nederland vrij verkrijgbaar

Sedert 2003 zijn in ons land 4 sterfgevallen gemeld die wijzen op een mogelijk verband met het medicijn. Hoewel het middel in andere Europese landen alleen op recept verkrijgbaar is of zelfs verboden is, kan men het in Nederland en België gewoon in de apotheek krijgen.

Hoe werkt Domperidon?

Domperidon heeft een stimulerende werking op de maagbeweging en het voorste deel van de darm. Het bevordert een snellere passage van de voedselbrij naar de darmen. Doordat de maag sneller geleegd wordt, nemen klachten als misselijkheid en braken af.

Het middel wordt niet alleen gebruikt bij klachten als misselijkheid, braken en een opgeblazen gevoel maar vaak ook bij een lage bloeddruk en de ziekte van Parkinson.

In welke vorm is Domperidon verkrijgbaar?

Het middel Domperidon is verkrijgbaar:
  • in tabletvorm;
  • als drankje;
  • als zetpil.
Bij orale inname werkt het middel al na zo’n 15 tot 30 minuten en houdt het 6 tot 8 uur aan. Zetpillen doen hun werk iets trager: pas na 1 à 2 uur is het effect merkbaar.

Domperidon en plotselinge hartdood

Duitse artsen werden  al in september 2012 geïnformeerd over nieuwe bevindingen met betrekking tot de veiligheid van Domperidon bevattende geneesmiddelen.

Intraveneus toegediend Domperidon was bij onze oosterburen in verband met een verhoogd risico op ernstige hartritmestoornissen al meerdere jaren verboden. Ook het dan nog steeds op de markt aanwezige oraal toe te dienen Domperidon werd in 2012 aan een nieuw onderzoek onderworpen in verband met cardiale risico’s.

Twee verschillende casetudies toonden een verhoogd risico aan op ernstige hartritmestoornissen en plotse hartdood bij het innemen van Domperidon, vooral bij doseringen hoger dan 30 mg en bij patiënten ouder dan 60 jaar.

Wanneer Domperidon beter niet gebruiken?

Het Europees Geneesmiddelenbureau en ook de Britse artsenorganisatie achten op grond van hun bevindingen een aanpassing van de bijsluiter van Domperidon-bevattende geneesmiddelen nodig.

In de productinformatie moet erop worden gewezen dat Domperidon moet worden voorgeschreven in de laagst werkzame dosering terwijl de maximale dagdosis 80 mg mag zijn.

Bij patiënten die lijden aan hart- en vaatziekten en daarvoor wellicht cardiale medicijnen gebruiken, alsook bij patiënten met elektrolytische stoornissen, moet Domperidon terughoudend worden geadviseerd. Dit geldt met name voor patiënten ouder dan 60 jaar en bij een dagelijkse dosis boven 30 mg Domperidon.